Porton

Splošni pogoji

ČIČILO d.o.o.
Aleja Porton Biondi 1
52210 Rovinj, Hrvatska
Tel: +385 (0) 52 813 557
E-mail: info@porton.hr

Splošni pogoji

STANDARDNA CENA

 • Brezplačna odpoved rezervacije v terminih:
  od 29.03.-21.06. in 8.09.-3.11.2024. – do 7 dni (14:00 CET) pred prihodom.
  dne 22.06.-7.09.2024. – do 14 dni (14:00 CET) pred prihodom.
 • Za jamstvo rezervacije je potrebna kreditna kartica.
 • V primeru neprihoda, brez predhodne odpovedi rezervacije, vašo kartico bremenimo za celoten znesek rezervacije.
 • Vašo kreditno kartico lahko predavtoriziramo 30 dni pred prihodom za znesek prve nočitve.
 • V odpovednem roku lahko vašo kreditno kartico bremenimo za znesek prve nočitve na namestitveno enoto. Za odpoved rezervacije po odpovednem roku zadržimo bremenjeni znesek.
 • V primeru neuspešne predavtorizacije vaše kreditne kartice, boste o tem obveščeni. Če ne bomo mogli bremeniti vaše kreditne kartice, bo vaša rezervacija preklicana.
 • Če gost nima kreditne kartice, se kot garancija zaračuna depozit v višini 20% zneska rezervacije. Plačilo varščine z bančnim nakazilom, za goste brez kreditne kartice, mora biti izvedeno najkasneje v 5 dneh po opravljeni rezervaciji.
 • V primeru predčasnega odhoda se zaračuna celoten znesek rezervacije, razen če je razlog odhoda bolezen ali višja sila. Gost lahko zahteva odpoved rezervacije in vračilo vplačanih sredstev. Vplačan denar vrnemo gostu v roku 30 delovnih dni preko TRR.

CENA ZGODNJE REZERVACIJE

 • 30% rezervacije se zaračuna v roku 3 dni od rezervacije
 • V primeru plačila z bančnim nakazilom mora biti plačilo (30%) izvedeno najkasneje v 5 dneh po potrditvi rezervacije.
 • Akontacija je nepovratna
 • Preostali znesek rezervacije poravnate na recepciji kampa
 • Odpovedni roki:
  29.03.-21.06. in 8.09.-3.11.2024. – do 7 dni (14:00 CET) pred prihodom.
  22.06.-7.09.2024. – do 14 dni (14:00 CET) pred prihodom.
 • Za jamstvo rezervacije je potrebna kreditna kartica.
 • V primeru neprihoda, brez predhodne odpovedi rezervacije, vašo kartico bremenimo za celoten znesek rezervacije.

CENA NE POVRAČILA

 • Odpoved rezervacije ni možna
 • Celoten znesek rezervacije se zaračuna v roku 3 dni od rezervacije.
 • Spremembe datuma za rezervacije brez možnosti vračila denarja
 • Termin je možno spremeniti samo enkrat z enako ali višjo ceno, enakimi pogoji rezervacije in enakim tipom enote. Spremembe datuma so odvisne od trenutne razpoložljivosti, cen in omejitev. Za spremembo datuma pošljite zahtevek na hello@porton.hr
 • V primeru plačila z bančnim nakazilom mora biti plačilo izvedeno najkasneje v 5 dneh po potrditvi rezervacije
 • V primeru predčasnega odhoda se zaračuna celoten znesek rezervacije, razen če je razlog odhoda bolezen ali višja sila. Gost lahko zahteva odpoved rezervacije in vračilo vplačanih sredstev. V primeru odobritve se vplačani denar vrne gostu v 30 delovnih dneh preko bančnega nakazila.