Porton
FAQ

Odmor na parcelama

1. Kada je moguć ulazak na parcelu?

  • Ulazak na parcele je moguć svakim danom od 13:00 sati.

2. Do koliko sati moram napustiti parcelu?

  • Parcelu morate napustiti do 12:00 sati.

3. Mogu li rezervirati određeni broj parcele?

  • Određeni broj parcele možete rezervirati ovisno o raspoloživosti.

4. Nalaze li se parcele u hladu?

  • Dio parcela ima osiguran hlad.

5. Koja je podloga na parcelama?

  • Parcele su prekrivene šljunkom.

6. Koje su veličine parcela?

  • Veličine parcela variraju od 35 m2 za šatore do 92 m2 za velike kampere.